Téměř čtvrtina mileniálů nebyla 5 let fyzicky u lékaře, preferují online konzultace

Foto: APATYKÁŘ®

Nový průzkum americké společnosti Harmony Healthcare IT ukazuje, že lidé ve věku 23-38 let se vyhýbají tradiční péči a připojují se ke službě WebMD (online databáze zdravotních a lékových informací).

Online péče

Průzkum potvrzuje, že mileniálové ve velkém počtu přicházejí do styku s lékařem spíše online, než aby k němu fyzicky šli, pokud potřebují lékařskou pomoc.

Zatímco pouze 48 % dotázaných (2013 Američanů ve věku 23-38 let) uvedlo, že důvěřují online zdrojům co se týče přesné diagnostiky příznaků, 73 % připustilo, že získávají lékařské poradenství raději online, než by navštívili lékaře.

Nejstarší služba ve Spojených státech WebMD byla jednoznačně první volbou jako online zdroj, přičemž 82 % jmenovalo přímo tento web a další nejbližší odpověď, zpravodajské články, uvedlo jen 27 %.

Oddalování řešení

45 % mileniálů oddalovalo řešení nějakého zdravotního problému a 41 % z nich jej oddalovalo dokonce déle než rok.

Průzkum také zjistil, že 76 % mileniálů má lékaře primární péče. Třetina respondentů přitom nebyla v posledním roce na pravidelné lékařské prohlídce a 24 % na ní nebyla dokonce ani v posledních pěti nebo více letech.

Svého ošetřujícího lékaře si mileniálové vybírají nejčastěji prostřednictvím portálu zdravotní pojišťovny (30 %), na základě doporučení rodiny (29 %), online recenzí (21 %). Jen v 11 % dají na doporučení od přátel a spolupracovníků (3 %).

Mileniálové online

Mileniálové jsou velkou a rostoucí skupinou uživatelů zdravotní péče, u nichž se očekává, že v roce 2030 převýší počet baby boomu o 22 mil. Čím více se obracejí na běžné ordinace např. v obchodních centrech apod. a telemedicínu, tím více potenciálně přetvářejí zdravotní prostředí.

Studie ukazuje, že nabývá na významnosti online přítomnost v domácím prostředí, pokud chtějí tradiční poskytovatelé zdravotní péče tyto pacienty přivést do ordinace. 65 % respondentů uvedlo, že by se nesešli s lékaře, pokud by nebyl online a 48 % uvedlo, že upřednostňuje virtuální návštěvu u lékaře před osobní.

Dalším důležitým faktorem je rovněž ekonomické hledisko. Zatímco 42 % respondentů uvedlo, že na preventivní prohlídky nechodí, protože se „cítí zdraví“, 22 % nemělo pojištění.

WebMD přitom není jen pohodlná množnost, ale je i zdarma a je těžké říci, kolik respondentů si tuto službu vybralo právě z tohoto důvodu. V průzkumu pouze 35 % respondentů uvedlo, že si vyčlenili úspory na mimořádné zdravotní příhody a 51 % z nich ušetřilo méně než 100 USD měsíčně.

Řada odborných médií však WebMD kritizuje, že je sponzorována ze zdrojů třetích stran a že doporučuje léčiva nebo lékaře sponzorů. Někteří lékaři uvádějí, že služba podporuje hypochondrii a neúčinnou „léčbu“, jako např. green coffee a různé další doplňky stravy.

Každopádně další průzkum ukazuje odklon od tradiční péče k online nabídkám, a to nejen u mileniálů, ale také u generace X a Z.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 19.10.2019, 02:52:03 - - -