Němečtí výrobci podporují e-recept, chtějí ale online data

Foto: APATYKÁŘ®

Digitalizace německého zdravotnictví se v současné době rychle posouvá kupředu – elektronický předpis má přijít v roce 2020 a elektronický pacientský záznam o rok později. V ideálním případě si bude moci pacient zobrazit všechny léčivé přípravky, které užíval nebo užívá v mobilní aplikaci.

Vkládání dat ihned

To vítají i výrobci. Aby však z toho mohl pacient opravdu profitovat, musejí být data, podle sdružení generických výrobců Pro Generika, kdykoli aktuální – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

To se může stát jedině tehdy, pokud lékárník nebo tzv. poskytovatel zdravotních služeb vloží informace při výdeji léčivého přípravku nebo zdravotnické pomůcky do elektronické dokumentace pacienta v daný den výdeje.

V současné době to vypadá, že by se některé systémy elektronických pacientských záznamů měly opírat o vyúčtovaná data zdravotních pojišťoven. Tímto způsobem by však byly informace do systému vloženy až s půlročním zpožděním a to nemůže přinést žádné zlepšení léčby.

Digitální příbalová informace

S technickým rozhraním by systém mohl být také perspektivně využit tak, aby pacientovi umožnil přístup k digitální příbalové informaci. Už nyní pacienti často vyhledávají na internetu informace o svých léčivých přípravcích.

Takové rozhraní by také výrobcům umožnilo nabízet pacientům pokyny – např. jako video nebo nákres – k usnadnění manipulace se složitějšími léčivými přípravky (jako je například inhalátor pro léčbu astmatu apod.). Je důležité, aby byla vytvořena jednotná technická struktura, aby byly provozní náklady co nejnižší.

Záznamy o všem

Má-li být léčba pomocí e-receptu a elektronických pacientských záznamů skutečně zlepšena, musí být také zajištěno, že vydaný léčivý přípravek nebude zobrazen v elektronických pacientských záznamech pouze na úrovni účinné látky, ale obchodním názvem a názvem účinné látky, dávkou, počtem a lékovou formou a že tam budou uvedeny také všechny předepsané pomůcky.

Elektronický záznam by měl rovněž obsahovat i jiné léčivé přípravky prodávané pouze v lékárnách, např. OTC přípravky.

O datech uložených na e-receptu a elektronických pacientských záznamech každopádně musí vždy rozhodovat pouze pacient.

Sdružení rovněž požaduje, aby byl paralelně zaveden e-recept pro léčivé přípravky a předepisované zdravotnické prostředky, aby se zamezilo dublování a získal se úplný přehled o předepsaných přípravcích.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2019, 11:52:59 - - -