Prolékárnické reformy? Důkaz místo slibů

Screenshot

Tento týden byl velmi bohatý na informace ze zahraničí, které jsou podnětné i pro nás. Všechny měly jedno společné – dopady reforem lékárenství na nezávislé lékárníky. Nejdřív Estonsko a pak dvakrát Polsko.

V roce 2015 schválil estonský parlament poměrně zásadní reformu lékárenství, podle níž musí mít v lékárně většinový podíl lékárníci. Estonsko šlo ve svých plánech dokonce ještě dál než Polsko a Maďarsko a zakázalo v lékárenství jinak běžnou formu podnikání franšízy.

Už koncem roku 2019 začalo být jasné, že vše neprobíhá podle plánu a zejména lékárny ve venkovských oblastech, jinak dosud fungující, nikdo přebírat nechce. Proto se společně pro změnu nastavení reformy vyslovily jak profesní komora, tak řetězce.

Podle kompromisního návrhu by stávajícím majitelům nelékárníkům bylo i nadále umožněno pokračovat v podnikání, ale nemohli by už otevírat nové lékárny. Takový kompromis, i když omezuje dnešní majitele, podporuje vznik dalších lékáren a neuzavírá trh. S tím však nesouhlasí regulátor a trvá na svém.

Tento týden ukázala analýza trhu provedená regulátorem, že existuje celkem 35 oblastí, ve kterých je poskytování lékárenské péče po reformě nejasné a které se nenacházejí v bezprostřední blízkosti většího města. Tj. po 1. dubnu zde nebude působit žádná lékárna, protože musejí zavřít (provozují je řetězce) a lidé přijdou o lékárenskou péči v daném místě.

Regulátor v tom však problém nevidí. V Estonsku již řadu let fungují online lékárny, které místní lékárny dokáží nahradit a tyto oblasti a jejich pacienty plnohodnotně zásobovat. Přesně v duchu hesla – my tu prolékárnickou reformu prosadíme i bez lékárníků.

Další zajímavé zprávy pak přišly z Polska. V rozmezí dvou dnů vydal zdejší Nejvyšší správní soud celkem šest zásadních rozsudků, které mění pohled na tzv. pravidlo 1 %. Zjednodušeně jde o to, že v daném vojvodství nesmí mít stejný majitel více než 1 % lékáren. Spor se však vedl o to, zda se pravidlo uplatní pouze u nově vydávaných osvědčení o provozu lékárny, anebo i v případě, kdy nový vlastník získá osvědčení v rámci akvizice.

Ačkoli polský zákon v §99 hovoří jasně o nově vydávaném povolení, profesní komora se domnívá, že se pravidlo 1 % uplatní i na převzaté lékárny. To však Nejvyšší správní soud ve všech případech zamítl. Byť nastala hra se slovíčky, kdy komora prohraný spor prezentuje jako své vítězství, soud dal (kupodivu v Polsku!) za pravdu řetězcům a vyslal jasný vzkaz.

Tím dostává polská reforma „lékárny lékárníkům“ novou dimenzi – řetězce nebudou mít novou konkurenci, protože zabetonovala stávající stav a po aktuálním soudním rozhodnutí budou moci stávající hráči na polském trhu posilovat své pozice přebíráním konkurentů. V Polsku navíc, stejně jako v Maďarsku, není omezena franšíza, řetězce tak fakticky působí i nadále.

Co mají obě země a jejich „prolékárnické“ reformy společného? Prováděly se s tím, že mají podpořit nezávislé lékárníky. Obě zatím ukazují, že jediný, kdo na nich bude bit, jsou právě nezávislí lékárníci.

Protože sleduji evropské lékárenství více než 20 let, varuji před unáhleným přebíráním modelů, které fungují v nějaké zemi, v podmínkách dané země a v daném systému zdravotní péče. Prosté překlopení do jiné země nemusí být (a také není) funkční. Estonsko a Polsko budiž nám příkladem.

- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 09.04.2020, 22:42:41 - - -