Německo v telemedicíně postoupilo, v Evropě však stále zaostává

Grafika: APATYKÁŘ®

Digitální transformace německého zdravotnického systému postupuje stále dál a po pandemii COVID-19 došlo k výraznému vzestupu. Zpráva vytvořená na žádost online lékařské ordinace Zava zkoumala téma telemedicíny v Německu na základě současných údajů a výsledků studií.

Krize vedla k digitalizaci lékařských praxí

Zpráva se zabývá současným stavem, budoucími výzvami a příležitostmi pro systém zdravotní péče v Německu a využitím umělé inteligence při řízení a diagnostice.

V únoru 2020 používalo už 1700 lékařských praxí v Německu videokonzultační hodiny, tento počet se do dubna zvýšil na 25 tis., což odpovídá extrémnímu nárůstu o 1370 %. Digitalizace se tak prosazuje v každodenním životě pacientů i lékařů.

Důvodem samozřejmě bylo, že telemedicínské poradenství a léčba jsou v době pandemie bezpečnější. Podle zprávy byl zvýšený zájem o digitální konzultace také patrný z nárůstu odpovídajících vyhledávacích dotazů přes Google, jako např. „konzultační hodiny online“ apod.

Čtyři z pěti Němců, kteří již videokonzultaci využili, by ji využili znovu.

Německo v Evropě zaostává

I když se zdá, že Německo je nyní kvůli digitalizaci zdravotnického systému pod vysokým tlakem, ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi stále výrazně zaostává. V žebříčku Digital Health Index, který popisuje stupeň digitalizace, se Německo řadí na předposlední místo ze 14 zemí.

Velkou překážkou je v této zemi především ochrana údajů a poměrně přísné legislativní předpisy o ochraně údajů na spolkové a státní úrovni a také skutečnost, že každý spolkový stát má svůj vlastní orgán pro ochranu údajů.

To vede k nejasnostem při uplatňování a interpretaci požadavků na ochranu údajů, zejména v oblasti zdravotnictví.

Umělá inteligence pomáhá při řízení

Technologické inovace v oblasti umělé inteligence již dosáhly široké úrovně správy (například při přepisu léčebných protokolů), ale umělá inteligence může otevřít také nové příležitosti pro medicínu, zejména v diagnostice, léčbě a následné péči.

To dokládají mimo jiné aktuální výzkumné projekty jako „Enhanced Recovery after Intensive Care“ (ERIC) a TrueBrainConnect z Charité Berlin. Nadnárodní technologičtí giganti, jako jsou Google a Microsoft, již dlouho uznávají velký potenciál inovací v sektoru eHealth a investují velké částky do odpovídajících startupů.

Telemedicína mění pracovní trh

Vývoj směrem k systému digitálního zdraví vede k novým požadavkům na profesi lékaře. Aby byl zajištěn hladký průběh všech procesů, musí se to řešit nezbytnou technologií.

V budoucnu by navíc mohly vzniknout nové profily pracovních míst. Ze strany některých zaměstnavatelů už vznikl pořadavek na zřízení tří nových profesí ve zdravotnictví – specialista na digitální zdraví, procesní manažer pro digitální zdraví a systémový architekt pro digitální zdraví. Ty by měly pomoci zlepšit digitální transformaci.

Jak však zpráva dokumentuje, je k tomu zapotřebí mnohem více – konkrétně budování technických infrastruktur prostřednictvím rozšíření širokopásmového připojení a prostřednictvím právního rámce, který podporuje pokrok v této oblasti.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 23.09.2020, 01:21:19 - - -