Průzkum: Pacienti preferují lékaře, kteří nabízejí telemedicínu, nejvíce při předepsání receptu

Grafika: APATYKÁŘ®

Očekávaný dlouhodobý nárůst telemedicíny s možností obnovení receptu na chronickou preskripci a zdravotními kontrolami byl považován za největší hnací motor schůzek lékařů po telefonu nebo přes počítač. Telemedicínský trend naopak uniká mladým dospělým navzdory zvýšeným problémům s duševním zdravím.

Pandemie – hnací motor

Podle nového výzkumu Everyday Health Group a Klick Health, který zkoumá rozvoj telemedicíny a její rostoucí popularitu u pacientů, kteří i nadále potřebují zdravotní péči, dokonce i uprostřed pandemie a sociálního odstupu, pacienti nechtějí jen lékaře s dobrými znalostmi při osobní kontaktu u lůžka.

Výsledky průzkumu rovněž naznačují, že ačkoli široce rozšířené přijetí telemedicíny bylo hnáno krizí veřejného zdraví (pandemie), stále větší počet jejích uživatelů očekává, že se udrží i nadále.

Ve studii COVID-19 Wave II uvedla téměř polovina respondentů, že dávají přednost zdravotnickým pracovníkům, kteří nabízejí telefonické nebo online konzultace, i když pouze 28 % z nich využilo osobně telemedicínské služby před COVID-19.

Studie oslovila dospělé Američany, z nichž většina uvedla, že mají onemocnění jako je úzkostná porucha, astma, klinická deprese nebo diabetes typu 2, a znají telemedicínské služby.

Lidé se nejvíce obracejí na telemedicínu při znovupředepsání receptu (45 %), pravidelných kontrolách (42 %), vyšetřování nových příznaků (27 %) a diskusi o výsledcích laboratorních testů s jejich lékaři (25 %).

Primárně pro již diagnostikovaná onemocnění

Je zajímavé, že necelá pětina dotázaných uvedla, že by telemedicínu využila ke konzultaci s novým lékařem nebo k získání nových receptů, a ještě v menším počtu případů by se na ni obrátili, aby získali doporučení na laboratorní testy (14 %) nebo ke specialistovi (12 %).

To je známka toho, že telemedicína je více využívána k léčbě již existujících onemocněních.

Nejhlasitější příznivci telemedicíny jsou ve věku mezi 25-65 lety a rovnoměrně je tvoří ti, u nichž bylo či nebylo diagnostikováno nějaké onemocnění.

71 % respondentů v této věkové skupině očekává, že v důsledku pandemie telemedicína poroste ve srovnání s 51 % těch, kteří předpovídali tento trend o měsíc dříve, ještě v časných stádiích epidemie.

Z pacientů s již existujícím onemocněním uvedlo více těch s posttraumatickou stresovou poruchou, chronickou migrénou nebo astmatem, že před COVID-19 používali telemedicínu, než pacienti s úzkostnou poruchou nebo diabetem 2. typu. Současně očekávají, že její popularita poroste.

Obavy u mladých dospělých

Průzkum také odhalil některé znepokojivé trendy u mladých dospělých. Více než kterákoli jiná kohorta, 95 % 18-24letých uvedlo, že tváří v tvář COVID-19 se obávají o své duševní zdraví, trpí zvýšenou úzkostí, zoufalstvím a osamělostí, kromě nižší úrovně odolnosti.

Tato skupina se však zařadila na nejnižší úroveň v obeznámenosti s telemedicínou a pravděpodobnosti, že se spojí se zdravotnickými pracovníky, kteří poskytují postpandemické telemedicínské služby.

Metodika průzkumu

Průzkum byl proveden online v období od 24. do 5. května 2020 a zúčastnilo se jej 2398 náhodně vybraných obyvatel USA ve věku 18 a více let. Statistická významnost je na úrovni spolehlivosti 90 %.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 25.10.2020, 20:58:54 - - -