Do globálního přístupu k vakcínám COVID-19 zařazeno devět kandidátů

Foto: APATYKÁŘ®

172 ekonomik je nyní zapojeno do diskusí o možné účasti na globální iniciativě COVAX zaměřené na spolupráci s výrobci vakcín s cílem poskytnout zemím po celém světě spravedlivý přístup k bezpečným a účinným vakcínám, jakmile budou schváleny.

COVAX má v současné době největší a nejrozmanitější portfolio vakcín COVID-19 na světě – včetně devíti kandidátů na vakcíny, přičemž dalších devět je v klinickém hodnocení a probíhají rozhovory s dalšími hlavními výrobci.

COVAX Facility

COVAX, vakcínový pilíř nástroje Access to COVID-19 Accelerator, který je veden Koalicí pro inovace epidemické připravenosti (CEPI), Gavi a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), pracuje v partnerství s rozvinutými a rozvíjejícími se výrobci vakcín.

Je to jediná globální iniciativa, která spolupracuje s vládami a výrobci na zajištění toho, aby vakcíny na COVID-19 byly celosvětově dostupné pro země s vyššími i nižšími příjmy.

Aby bylo možné zajistit dostatek dávek vakcín k ochraně nejzranitelnějších populací, jako jsou zdravotničtí pracovníci a starší lidé, je dalším krokem partnerství potvrzení záměru potenciálních samofinancujících účastníků přidat se k partnerství do 31. srpna a přimět je k závazkům připojit se ke COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX Facility) do 18. září, přičemž první platby budou následovat poté, nejpozději do 9. října 2020.

COVAX Facility je mechanismus společného nákupu koordinovaný Gavi pro nové vakcíny COVID-19, jehož prostřednictvím COVAX zajistí spravedlivý a vyvážený přístup k vakcínám pro každou zúčastněnou zemi s využitím alokačního rámce, který v současné době formuluje WHO.

COVAX Facility to realizuje využitím spojené kupní síly od zúčastněných ekonomik a poskytnutím objemových záruk napříč řadou slibných kandidátů na vakcíny, což výrobcům vakcín umožní včasné a rizikové investice ve výrobní kapacitě.

Zúčastněným zemím a ekonomikám to zase poskytne nejlepší šanci na rychlý přístup k dávkám úspěšné vakcíny COVID-19.

Úspěch COVAX závisí nejen na zemích, které se přihlásily ke COVAX Facility, ale také na vyplnění klíčových mezer ve financování práce výzkumu a vývoje COVAX a mechanismu na podporu účasti ekonomik s nízkými příjmy v COVAX Facility.

CEPI výzkum

CEPI vede výzkum a vývoj vakcín COVAX, jehož cílem je vyvinout tři bezpečné a účinné vakcíny, které mohou být dány k dispozici zemím účastnícím se COVAX Facility.

CEPI v současné době podporuje devět kandidátních vakcín, sedm z nich je v současné době v klinických studiích. Vlády, výrobci vakcín (kromě vlastního výzkumu a vývoje), organizace a jednotlivci doposud vyčlenili 1,4 mld. USD na výzkum a vývoj vakcín, ale k dalšímu posunu portfolia kupředu je naléhavě zapotřebí další 1 mld. USD.

Dalších devět kandidátů na vakcíny, které doplňují současné portfolio CEPI, je v současné době hodnoceno pro zařazení do COVAX. COVAX dále zváží nákup vakcín, které doplňují portfolio od jakéhokoli výrobce na světě.

CEPI podporuje vakcíny společností/organizací Inovio, USA (fáze I/II), Moderna, USA (fáze III), CureVac, Německo (fáze I), Institut Pasteur/Merck/Themis, Francie/ USA /Rakousko (preklinický vývoj), AstraZeneca/University of Oxford, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (fáze III), University of Hong Kong, Čína (preklinický vývoj), Novavax, USA (fáze I/II), Clover Biopharmaceuticals, Čína (fáze I), University of Queensland/CSL, Austrálie (fáze I).

Již probíhají rozhovory s řadou dalších výrobců, kteří nedostávají podporu výzkumu a vývoje od CEPI, aby si mohli obstarat své vakcíny, pokud budou úspěšní. Maximalizace portfolia vakcín zvyšuje pravděpodobnost úspěchu, protože samostatné vakcíny mají historicky vysokou míru selhání.

Spolupráce mezi Serum Institute of India (SII), Gavi a Nadací Billa a Melindy Gatesových oznámená začátkem tohoto měsíce zajistí, že až 100 mil. dávek kandidátních vakcín AstraZeneca nebo Novavax, pokud budou úspěšné, bude k dispozici pro osoby z nízko a středněpříjmových ekonomik prostřednictvím nástroje COVAX za pouhé 3 USD za dávku.

Další finance

Toto uspořádání také poskytuje možnost zajistit další dávky, pokud pro to COVAX uvidí potřebu. Samostatné dohody mezi Gavi, CEPI a AstraZeneca, oznámené v červnu, zaručují dalších 300 mil. dávek jejich experimentálních vakcín, pokud budou úspěšné, pro COVAX Facility.

Kromě toho v červnu Gavi spustila COVAX Advance Market Commitment (AMC), finanční nástroj zaměřený na podporu účasti 92 ekonomik s nízkými a středními příjmy v COVAX Facility.

COVAX AMC shromáždil více než 600 mil. USD oproti původnímu cíli zajistit financování dalšího růstu ve výši 2 mld.USD od suverénních dárců, stejně jako filantropů a soukromého sektoru, které jsou potřebné do konce roku 2020.

Financování COVAX AMC bude zásadní pro zajištění toho, aby platební schopnost nebyla překážkou v přístupu k vakcínám COVID-19, což je situace, která by většinu světa nechránila pandemii a jejímu dopadu.

Osmdesát ekonomik s vyššími příjmy, které by vakcíny financovaly z vlastních rozpočtů, dosud vyjádřilo zájem před termínem 31. srpna účastnit se. Budou uzavírat partnerství s 92 zeměmi s nízkými a středními příjmy, které jsou podporovány AMC, pokud splní své cíle financování.

Tato skupina 172 zemí dohromady představuje více než 70 % světové populace. V rámci skupiny jsou zástupci ze všech kontinentů a více než polovina světových ekonomik G20.

Cíle COVAX

COVAX Facility je koordinován Gavi a tvoří klíčovou součást COVAX – vakcínového pilíře Access to COVID-19 Accelerator, průkopnické globální spolupráce zahrnující výrobce vakcín k urychlení vývoje, výroby a spravedlivého přístupu k COVID-19 testům, léčbě a vakcínám.

Celkovým cílem COVAX je urychlit vývoj a výrobu vakcín proti COVID-19 a zaručit spravedlivý a ekvivalentní přístup pro všechny země na světě.

Toho dosáhne sdílením rizik spojených s vývojem vakcín a případně investováním do výroby předem, aby mohly být vakcíny nasazeny v širokém měřítku, jakmile se prokáže, že jsou bezpečné a účinné, a sdílením veřejných zakázek a kupní síly k dosažení dostatečného objemu pro ukončení akutní fáze pandemie do roku 2021.

Cílem COVAX je do konce roku 2021 dodat dvě miliardy dávek bezpečných a účinných vakcín, které prošly regulačním schválením a/nebo předběžnou kvalifikací WHO.

Tyto vakcíny budou nabízeny rovnoměrně všem zúčastněným zemím úměrně jejich populaci, přičemž nejprve budou upřednostňováni pracovníci ve zdravotnictví, poté se rozšíří o zranitelné skupiny, jako jsou starší osoby a osoby s již existujícími nemocemi.

Poté budou k dispozici další dávky podle potřeby země, zranitelnosti a ohrožení COVID-19. COVAX Facility bude také udržovat zásobu dávek pro nouzové a humanitární účely, včetně řešení závažných ohnisek dříve, než se vymknou kontrole.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 25.10.2020, 19:55:57 - - -