Otázka pro: Mgr. Leonu Štěpkovou - víceprezidentku ČLK

Již několik let pořádá Česká lékárnická komora (ČLK) tak jako některé jiné země Den lékáren. Slouží ke zviditelnění našich lékárníků a činností s nimi spjatých. Letošní Den lékáren má ve své gesci víceprezidentka ČLK Mgr. Leona Štěpková, proto jsme ji požádali o krátký rozhovor.

Paní víceprezidentko, kolikátý Den lékáren letos slavíme a kdy to vlastně bude?

Česká lékárnická komora pořádá Den lékáren pošesté. Od roku 1999, kdy to bylo poprvé, zaměřujeme pozornost stále více směrem k občanům. Zatímco dříve jsme se věnovali lékárenské problematice dnes se soustředíme na nějakou konkrétní skupinu našich klientů - letos to jsou děti a jejich rodiče. Tradicí se stalo naplánovat ho vždy na třetí čtvrtek v měsíci červen, tento rok tedy připadá na 17. červen. Pro ilustraci uvádím témata předchozích ročníků:

1999 - Do lékárny pro lék i pro radu
2000 - Compliance (správné užívání léčivých přípravků)
2001 - 10 let komory (role komory jako garanta výkonu povolání lékárníků)
2002 - Ars Pharmaceutica (úloha lékáren v přípravě léčiv)
2003 - Péče o seniory

Proč se Den lékáren slaví a v kterých dalších státech v Evropě se slaví?

Snažíme se připomenout spoluobčanům úlohu lékáren jako zdravotnických subjektů. V posledních 10-ti letech se sortiment lékáren i jejich podoba natolik změnily, že je někteří mohou vnímat spíše jako obchody. Dříve sklem oddělená tajemná osoba v bílém plášti je nyní blíž a přístupnější. Je to však stále vysokoškolsky vzdělaný lékárník (nebo laborantka se střední školou), který je v první řadě zdravotníkem a teprve potom taky obchodníkem.

Lékárny (a to si málokdo uvědomuje) jsou zdravotnická zařízení, hustě rozmístěná po celé republice, kde se nemusí klient objednávat, dlouho čekat a kde jsou mu poskytnuty rady bez toho, že by za ně musel (nebo jeho zdravotní pojišťovna) platit. Poradenství je běžné nejen v oblasti užívání léčiv, ale také správné výživy, léčby obezity, odvykání kouření a zdravého životního stylu vůbec. Je pochopitelné, že lékárník očekává, že po poradě bude klient příště nakupovat u něj a ne v supermarketu. Něco tam sice mají levnější, ale o jakékoliv konzultaci se nám může jen zdát. Právě profesionální a lidský přístup zdravotníků k jejich klientům v lékárnách je naší prioritou a doufáme, že Den lékáren nás pomáhá navzájem sbližovat.

V jiných evropských státech, kde se den lékáren slaví, je jeho organizace pojata mnohem více komerčně a témata jsou tomu podřízena. Naším odlišným přístupem jsme mezi těmito státy výjimkou. Nicméně jsme se k této tradici rádi připojili a zařadili mezi německy mluvící země Evropy, tedy Rakousko a Německo, Lucembursko a některé kantony ve Švýcarsku.

Na jaké téma, nebo skupinu občanů je letos Den lékáren zaměřen?

Moto Dne lékáren 2004 je Lékárníci dětem. Soustředíme se na naše nejmenší a jejich rodiče. Je jasné, že cílem každého otce a matky na celém světě je mít zdravé dítě. Přesto se s lékárnou setkávají již od narození. Nastávající a kojící maminky užívají vitamínové přípravky a miminka dostávají vitamin D od prvních dní života jako prevenci křivice. Potřebují, kromě kvalitní a šetrné dětské kosmetiky, také čajíčky a doplňkovou nebo náhradní mléčnou i jinou stravu a řadu dalších nezbytností. Kašel, rýma, vyrážky, prořezávání zoubků, bolesti bříška a jiné zažívací potíže běžně přivádí mnoho rodičů do lékáren již v novorozeneckém a kojeneckém věku. Lékárna pak i nadále sehrává důležitou roli při prevenci a zvládání lehčích onemocnění. Právě to, jak jsou děti navyklé jíst, pít, spát, pečovat o zuby, pohybovat se a předcházet nemocem, ovlivní jejich zdraví na celý život.

Stalo se také tradicí, že Den lékáren má svého patrona. Kdo to bude letos?

Patronkou letošního Dne lékáren je paní Tereza Brodská. Mnoho z nás si ji vybaví jako paní magistru z posledních dvou dílů "Básníků" a ani jí není, po dlouhém natáčení, prostředí lékárny cizí. Kromě toho je matkou devítiletého syna a k našemu tématu má tedy velmi blízko.

Jaké aktivity jsou připraveny pro klienty lékáren?

Ve všech lékárnách v republice budou zájemcům k dispozici zdarma noviny Bez receptu, plné článků souvisejících se zdravím dětí. Zájemci z nich získají informace o bylinkách vhodných i nevhodných pro naše nejmenší, o problematice užívání léčivých přípravků v těhotenství a kojení, o nemocech které mohou léčit sami a o těch případech, kdy je zapotřebí návštěva lékaře, o odlišnostech účinků některých léčiv na dětský organismus a podobně. Součástí občasníku je utajené zvířátko, které se objeví po vybarvení obrázku dětmi.

17. června v průběhu celého dne mohou děti s rodiči nebo učitelkami z mateřských školek nosit do lékáren soutěžní obrázky. Česká lékárnická komora obeslala všechny MŠ v zemi, aby se do soutěže v kreslení mohlo zapojit co nejvíce předškolních dětí. Mají za úkol ztvárnit lékárnu, nebo lékárníka, kam s rodiči chodí. Lékárníci mají připraveny drobné dárky a tak žádný malíř neodejde domů s prázdnou. Ze všech výkresů bude vybráno vždy 10 vítězných ve třech věkových kategoriích. Pro oceněné děti s jejich rodinami je připraveno slavnostní vyhlášení vítězů na 26. června 2004 v centru Prahy. Nebude chybět vernisáž, hudba, dobroty a spousta zábavy pro nejmenší i jejich rodiče.
Samotný průběh Dne lékáren 2004 může být rozdílný v různých lékárnách, protože další doprovodné akce už záleží na každé z nich.

Děkuji za rozhovor.

(Rozhovor vedl: PharmDr. Martin Dočkal)
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 20.11.2018, 09:58:36 - - -