Německá cenová regulace léčiv se vztahuje i na DocMorris

Nizozemská zásilková lékárna DocMorris musí dodržovat německou lékovou cenovou regulaci. Vyplývá to z nedávného rozhodnutí Hanzovního vrchního zemského soudu.

Předběžné opatření potvrzeno

Soudci 19.2. potvrdili nárok na zdržení se konání, který byl podán Zemským svazem lékárníků Baden-Württemberg proti zásilkovému prodejci Otto. V dubnu 2006 Otto propagoval sloganem "šetřete na předpis" právě DocMorris. Ta měla rovněž na jeho internetových stránkách slibovat plné prominutí zákonného poplatku.

Porušení několika zákonů

Podle Vrchního zemského soudu kampaň porušila cenovou regulaci, zákon o léčivech, zákon proti nekalé soutěži a zákon o reklamě na léčiva. V rozsudku se mj. říká, že „propagace nabídky DocMorris ze strany žalovaného představuje kvůli nabízeným a poskytnutým bonusům rozpor s cenovou regulací léčiv“. Z pohledu soudců jsou také zahraniční zásilkové lékárny vázány na základě tzv. principu místního trhu jednoznačně německými předpisy.

Nelze si vykládat zákon po svém

Zákonodárce vyžadoval u schválení zásilkového obchodu jednoznačně spravedlivou hospodářskou soutěž mezi zúčastněnými kamennými i zásilkovými lékárnami. V tomto ohledu musí cenová regulace platit pro obě. To sice není výslovně nařízeno, nikdo ale nemůže zákonodárci podsouvat, že by chtěl vidět tzv. obrácenou diskriminaci domácích, uvedl soudce.

Ochrana zdraví obyvatel především

Pevná cena léčiv vázaných na recept sleduje cíl zabránit „cenové konkurenci mezi lékárnami se závažnými následky pro zdravotní zásobování obyvatel“. Za účelem efektivní ochrany zdraví a celoplošného zásobování - zejména ve venkovských oblastech - musí předpisy platit i pro zahraniční zasilatele, uvedl soudce.
Z pohledu evropského práva je vazba zahraničních zásilkových lékáren na německá pravidla dokonce mírnější nástroj než povolený zákaz prodeje léčivých přípravků na předpis podle usnesení evropské judikatury.

Vrchní soud následoval nižší instanci

Hanzovní vrchní zemský soud oponoval svým rozhodnutím nejvyššímu soudnímu rozhodnutí Spolkového sociálního soudu. Ten ve sporu o slevy výrobců rozhodl, že DocMorris není vázán německými cenovými předpisy.
Soudci Vrchního zemského soudu přijali argumentaci nižšího soudu. Zemský soud Hamburg v květnu 2006 potvrdil předběžné opatření Zemského svazu lékárníků Baden-Württemberg, podle něhož bylo prodejci Otto zakázáno, aby tímto způsobem propagoval DocMorris.

Co rozhodnutí, to jiný výsledek

Četné Vrchní zemské soudy se již zabývaly dotazy, zda zahraniční zásilkové lékárny jsou vázány německou cenovou regulací léčiv a zda slevy na receptově vázané léčivé přípravky jsou povoleny. Výsledky rozhodnutí jsou však různé. Nejvyšší právní objasnění před Spolkovým soudním dvorem dosud chybí. Rozhodnutí Hanzovního vrchního zemského soudu je však odborníky vnímáno jako důležitý signál.

Zdroje informací:
Handelsblatt
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.07.2019, 22:25:42 - - -