Největší český farmaweb APATYKÁŘ® slaví 10 let – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Lékárny Dr.Max

V síti Dr.Max má odborné vzdělávání tak velké zastání, že nemusíme být závislí na sponzorech

Druhá část prezentačního podcastu společnosti Česká lékárna holding, a.s., mj. o systému vzdělávání a Akademii Dr.Max. Hosté: PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Lékáren Dr.Max), MUDr. Gabriel Pallay, CSc. (manažer odborného vzdělávání).

…lékárenství začíná tady!

apaTISKOVÉ ZPRÁVY
V této části najdete všechny tiskové zprávy portálu APATYKÁŘ®.

Největší český farmaweb APATYKÁŘ® slaví 10 let

Vloženo: 01.08.2010, 14:45 | Čteno: 878954×

Největší český farmaweb APATYKÁŘ® slaví 10 let od svého vzniku. Aktuální klíčová data: 1,5 mil. návštěvníků každý měsíc, 2,7 mil. stažených podcastů, 130000 pravidelných posluchačů všech podcastů, přes 24000 stažených podcastů každý týden.

Přehled klíčových událostí

 • původní jednoduché stránky předcházející portálu vznikly koncem roku 1999
 • oficiální založení portálu APATYKÁŘ® (2000)
 • přidělení ISSN (2002)
 • počátek spolupráce s Českým farmaceutickým muzeem v Kuksu, vznik webu ČFM (2002)
 • přechod na dynamické stránky a databázi (2004)
 • vznik nekomerčního projektu Rodinná lékárna (2004)
 • spolupráce se službou Státní vědecké knihovny Webarchiv (2006)
 • certifikace HONCode – Health On the Net pro APATYKÁŘ® (2006)
 • transformace portálu, vznik divize Lékárenský podcast a pharma APATYKÁŘ® (2008)
 • zalistování podcastů portálu APATYKÁŘ® do největší celosvětové sítě iTunes (2008)
 • certifikace HONCode – Health On the Net pro Lékárenský podcast a pharma APATYKÁŘ® (2008)
 • Lékárenský podcast získal prestižní cenu National Winner, European Podcast Award 2008
 • všechny divize portálu APATYKÁŘ® prošly kompletní přestavbou a optimalizací pro hlavní internetové prohlížeče (2009)
 • vytvoření plně mobilní verze APATYKÁŘ® pro iPhone a další smartphony (2009)
 • exkluzivní tématické vysílání z Bruselu k 50. výročí PGEU (2009)
 • exkluzivní tématické vysílání ke 40. výročí FaF Univerzity Karlovy v Hradci Králové (2009)
 • registrace ochranné známky APATYKÁŘ® (2009)
 • vytvoření přestižní Artist Page v iTunes (2010)
 • vytvoření anglické verze Lékárnické inzerce (2010)
 • transformace Lékárnické inzerce do samostatné divize a vytvoření plně mobilní verze pro iPhone a další smartphony (2010)

Weby skupiny APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
Lékárenský PODCAST – 1. český cílený lékárenský podcasting
pharma APATYKÁŘ® – web pro odbornou lékárnickou veřejnost
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – největší český online lékárnický pracovní trh
České farmaceutické muzeum v Kuksu
Projekt Rodinná lékárna

Press Release 6/2010 – 10th anniversary of foundation of the biggest Czech pharmawebsite APATYKÁŘ®

The biggest Czech pharmawebsite APATYKÁŘ® is celebrating 10 years since its founding. Current key data: 1.5 million visitors each month, 2.7 million downloaded podcasts, 130,000 regular listeners of all podcasts, over 24,000 weekly downloaded podcasts.

Summary of key events

 • The simple pharmacy webpages created on end of 1999
 • Establishing of the website APATYKÁŘ® (2000)
 • ISSN (2002)
 • Beginning of cooperation with the Czech Pharmaceutical Museum in Kuks (CPhM), the founding of website CPhM (2002)
 • Moving to the dynamic pages and database (2004)
 • The beginning of non-commercial project Family Pharmacy (2004)
 • Cooperation with the service of the State Scientific Library WebArchive (2006)
 • Certification HONCode – Health On the Net for the website APATYKÁŘ® (2006)
 • Transformation of the website APATYKÁŘ®, creating of the division websites Pharmacy Podcast and pharma APATYKÁŘ® (2008)
 • All podcasts of the website APATYKÁŘ® are listed on the largest global podcast network iTunes (2008)
 • Certification HONcode – Health On the Net podcast for Pharmacy Podcast and pharma APATYKÁŘ® (2008)
 • A prestigious National Winner, European Podcast Award 2008 for Pharmacy Podcast
 • Complete reconstruction and optimization for the major browsers of all websites of the group APATYKÁŘ® (2009)
 • A fully mobile version of the website APATYKÁŘ® for iPhone and other smartphones (2009)
 • A fully mobile version of the websites CPhM for iPhone and other smartphones (2009)
 • Exclusive thematic broadcasting from Brussels on the 50th PGEU anniversary (2009)
 • Exclusive thematic broadcasting on the 40th 40th anniversary of foundation of the Faculty of Pharmacy of the Charles University in Hradec Králové (2009)
 • Registration of the mark APATYKÁŘ® (2009)
 • A prestigious Artist Page on iTunes (2010)
 • Creation of the English version of the most popular Pharmacy Job Advertising – Czech Pharmacy Job Center (2010)
 • Transformation of the Pharmacy Job Advertising into a separate division website and creating fully mobile version for iPhone and other smartphones (2010)

Websites of group APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
Lékárenský PODCAST – The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharma APATYKÁŘ® – website for medical professionals only
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – The largest Czech Pharmacy Job Center
The Czech Pharmaceutical Museum, Kuks
Project Family Pharmacy

apaPODCAST

Podcastový tip

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

Centrální nákupy léčiv, p...

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch...

Jana Vedrová

Spiritus - brněnský stude...

Jana Vedrová

RNDr. Marek Petráš

Očkování proti choleře...

RNDr. Marek Petráš

Veronika Sochová

Aktivity českých studentů...

Veronika Sochová

Mgr. Alena Petříková

EPSA – European Pharmaceu...

Mgr. Alena Petříková

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Nepovinné spolky lékárník...

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...

Ing. Miroslav Michálek

Nevidomý není mentálně po...

Ing. Miroslav Michálek

Mgr. Patricia Horáková

Práce lékárníka ve Velké ...

Mgr. Patricia Horáková

Mgr. Stanislav Havlíček

Problémy s ostrým provoze...

Mgr. Stanislav Havlíček

PharmDr. Stanislav Havlíček

Lékárníci poprvé v histor...

PharmDr. Stanislav Havlíč...


ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.