Tiskové zprávy/Press release – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Vánoční trhy v Kuksu a ukončení sezóny 2017 v Českém farmaceutickém muzeu

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát živě nahrávaný na Vánočních trzích.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaTISKOVÉ ZPRÁVY
V této části najdete všechny tiskové zprávy portálu APATYKÁŘ®.

Největší český farmaweb APATYKÁŘ® slaví 10 let

Vloženo: 01.08.2010, 14:45 | Čteno: 826297×

Největší český farmaweb APATYKÁŘ® slaví 10 let od svého vzniku. Aktuální klíčová data: 1,5 mil. návštěvníků každý měsíc, 2,7 mil. stažených podcastů, 130000 pravidelných posluchačů všech podcastů, přes 24000 stažených podcastů každý týden.

Přehled klíčových událostí

 • původní jednoduché stránky předcházející portálu vznikly koncem roku 1999
 • oficiální založení portálu APATYKÁŘ® (2000)
 • přidělení ISSN (2002)
 • počátek spolupráce s Českým farmaceutickým muzeem v Kuksu, vznik webu ČFM (2002)
 • přechod na dynamické stránky a databázi (2004)
 • vznik nekomerčního projektu Rodinná lékárna (2004)
 • spolupráce se službou Státní vědecké knihovny Webarchiv (2006)
 • certifikace HONCode – Health On the Net pro APATYKÁŘ® (2006)
 • transformace portálu, vznik divize Lékárenský podcast a pharma APATYKÁŘ® (2008)
 • zalistování podcastů portálu APATYKÁŘ® do největší celosvětové sítě iTunes (2008)
 • certifikace HONCode – Health On the Net pro Lékárenský podcast a pharma APATYKÁŘ® (2008)
 • Lékárenský podcast získal prestižní cenu National Winner, European Podcast Award 2008
 • všechny divize portálu APATYKÁŘ® prošly kompletní přestavbou a optimalizací pro hlavní internetové prohlížeče (2009)
 • vytvoření plně mobilní verze APATYKÁŘ® pro iPhone a další smartphony (2009)
 • exkluzivní tématické vysílání z Bruselu k 50. výročí PGEU (2009)
 • exkluzivní tématické vysílání ke 40. výročí FaF Univerzity Karlovy v Hradci Králové (2009)
 • registrace ochranné známky APATYKÁŘ® (2009)
 • vytvoření přestižní Artist Page v iTunes (2010)
 • vytvoření anglické verze Lékárnické inzerce (2010)
 • transformace Lékárnické inzerce do samostatné divize a vytvoření plně mobilní verze pro iPhone a další smartphony (2010)

Weby skupiny APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
Lékárenský PODCAST – 1. český cílený lékárenský podcasting
pharma APATYKÁŘ® – web pro odbornou lékárnickou veřejnost
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – největší český online lékárnický pracovní trh
České farmaceutické muzeum v Kuksu
Projekt Rodinná lékárna

Press Release 6/2010 – 10th anniversary of foundation of the biggest Czech pharmawebsite APATYKÁŘ®

The biggest Czech pharmawebsite APATYKÁŘ® is celebrating 10 years since its founding. Current key data: 1.5 million visitors each month, 2.7 million downloaded podcasts, 130,000 regular listeners of all podcasts, over 24,000 weekly downloaded podcasts.

Summary of key events

 • The simple pharmacy webpages created on end of 1999
 • Establishing of the website APATYKÁŘ® (2000)
 • ISSN (2002)
 • Beginning of cooperation with the Czech Pharmaceutical Museum in Kuks (CPhM), the founding of website CPhM (2002)
 • Moving to the dynamic pages and database (2004)
 • The beginning of non-commercial project Family Pharmacy (2004)
 • Cooperation with the service of the State Scientific Library WebArchive (2006)
 • Certification HONCode – Health On the Net for the website APATYKÁŘ® (2006)
 • Transformation of the website APATYKÁŘ®, creating of the division websites Pharmacy Podcast and pharma APATYKÁŘ® (2008)
 • All podcasts of the website APATYKÁŘ® are listed on the largest global podcast network iTunes (2008)
 • Certification HONcode – Health On the Net podcast for Pharmacy Podcast and pharma APATYKÁŘ® (2008)
 • A prestigious National Winner, European Podcast Award 2008 for Pharmacy Podcast
 • Complete reconstruction and optimization for the major browsers of all websites of the group APATYKÁŘ® (2009)
 • A fully mobile version of the website APATYKÁŘ® for iPhone and other smartphones (2009)
 • A fully mobile version of the websites CPhM for iPhone and other smartphones (2009)
 • Exclusive thematic broadcasting from Brussels on the 50th PGEU anniversary (2009)
 • Exclusive thematic broadcasting on the 40th 40th anniversary of foundation of the Faculty of Pharmacy of the Charles University in Hradec Králové (2009)
 • Registration of the mark APATYKÁŘ® (2009)
 • A prestigious Artist Page on iTunes (2010)
 • Creation of the English version of the most popular Pharmacy Job Advertising – Czech Pharmacy Job Center (2010)
 • Transformation of the Pharmacy Job Advertising into a separate division website and creating fully mobile version for iPhone and other smartphones (2010)

Websites of group APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
Lékárenský PODCAST – The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharma APATYKÁŘ® – website for medical professionals only
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – The largest Czech Pharmacy Job Center
The Czech Pharmaceutical Museum, Kuks
Project Family Pharmacy

apaPODCAST

Podcastový tip

Filip Babylon

Current situation on the ...

Filip Babylon
05.01.2010

Lucie Kolbabová

Student Exchange Programm...

Lucie Kolbabová
03.12.2012

PharmDr. Zdeněk Blahuta

Role SÚKL v připravovanýc...

PharmDr. Zdeněk Blahuta
10.08.2015

PharmDr. Ján Valjan

Poltarská kauza, přechod ...

PharmDr. Ján Valjan
12.02.2009

Mgr. Kornélie Chrapková

Klinická farmacie v praxi...

Mgr. Kornélie Chrapková
13.12.2010

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Lékárnické studium

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...
26.08.2008

PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.

Studium na Farmaceutické ...

PharmDr. Ing. Radka Opatř...
24.08.2009

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

Řešení reexportů zvýšením...

PharmDr. Jiří Skalický, P...
07.06.2016

Mgr. Alena Petříková

EPSA – European Pharmaceu...

Mgr. Alena Petříková
10.09.2009

Mgr. Stanislav Havlíček

Centrální úložiště - tich...

Mgr. Stanislav Havlíček
15.09.2009

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.