Tiskové zprávy/Press release – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Vánoční trhy v Kuksu a ukončení sezóny 2017 v Českém farmaceutickém muzeu

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát živě nahrávaný na Vánočních trzích.

…lékárenství začíná tady!

apaTISKOVÉ ZPRÁVY
V této části najdete všechny tiskové zprávy portálu APATYKÁŘ®.

Mladí hledají práci v lékárně jako první v LÉKÁRNICKÉ INZERCI

Vloženo: 27.03.2011, 09:07 | Čteno: 814630×

Největší český online pracovní trh v lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE je prvním místem, kde hledají uchazeči práci v lékárně. Chválí také jeho vysokou efektivitu ihned po vložení inzerátu. To jsou hlavní vzkazy prvního online chatu na tomto webu.

Ve čvtrtek 24. 3. 2011 večer proběhl první online chat LÉKÁRNICKÉ INZERCE. Jednoznačně prokázal, že mladí při hledání práce v lékárně využívají především internet a preferují LÉKÁRNICKOU INZERCI. Inzerce v tištěných médiích jde většinově mimo ně.

Diskutující také potvrdili správnou funkčnost LÉKÁRNICKÉ INZERCE – ihned po vložení inzerátu je kontaktuje řada zaměstnavatelů (reálná výhoda 10-denního exkluzivního přístupu pro platící klienty).

Chat otevřel i otázku nedostatečné prezentace českých lékárenských řetězců na internetu ve srovnání se zahraničím (byl uveden konkrétní případ Švédska) a zájem zaměstnanců o případné výměnné stáže do poboček nadnárodních řetězců v jiných evropských zemích.

Poukázal však také na české specifikum – i přesto, že v sektoru lékárenství existují lokality, kde je problém sehnat uplatnění, nejsou zatím čeští zaměstnanci příliš ochotni se stěhovat za prací.

Na základě úspěchu plánuje i v budoucnu největší český online pracovní trh v lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE další tématické chaty.

Weby skupiny APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
Lékárenský PODCAST – 1. český cílený lékárenský podcasting
pharma APATYKÁŘ® – web pro odbornou lékárnickou veřejnost
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – největší český online lékárnický pracovní trh
České farmaceutické muzeum v Kuksu
Projekt Rodinná lékárna

Press Release 2/2011 – Young people are looking for job in a pharmacy firstly on CZECH PHARMACY JOB CENTER

The biggest Czech online job market in the pharmacy sector the CZECH PHARMACY JOB CENTER is the first place where the candidates are looking for job in the pharmacy. They praise its high efficiency immediately after insertion of the ad. These are the key messages of the first online chat on this site.

On Thursday evening, March 24, 2011, the first online chat of the CZECH PHARMACY JOB CENTER was held. It clearly demonstrated that young people looking for a job in the pharmacy are using primarily the Internet and prefer CZECH PHARMACY JOB CENTER. Advertising in printed media is left out by major of them.

The participants also confirmed just the functionality of the CZECH PHARMACY JOB CENTER – immediately after the insertion of the ad they are contacted from a number of employers (the real benefit of a 10-day exclusive access for paying customers).

Chat also opened the question of inadequate presentation of Czech pharmacy chains on the Internet compared to other countries (the specific example of Sweden was given) and an interest of employees in a possible exchange trainings in branch stores of multinational chains in other European countries.

However, it also pointed to the Czech specifics – even though there are locations in the pharmaceutical sector where is the problem to find a job, Czech employees are still reluctant to migrate for work.

Because of the success, the largest Czech online pharmacy job market CZECH PHARMACY JOB CENTER is planning other thematic chats in the future.

Websites of group APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
Lékárenský PODCAST – The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharma APATYKÁŘ® – website for medical professionals only
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – The largest Czech Pharmacy Job Center
The Czech Pharmaceutical Museum, Kuks
Project Family Pharmacy

apaPODCAST

Podcastový tip

Dr. Emil Zörner

Boj proti farmakorupci, g...

Dr. Emil Zörner
29.10.2012

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Lékárenství z pohledu min...

Doc. MUDr. Leoš Heger, CS...
26.10.2011

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Povinné organizace lékárn...

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...
18.01.2009

PharmDr. Marie Loučková

Diplomovaný farmaceutický...

PharmDr. Marie Loučková
30.05.2011

Živá reportáž z akce

Mistrovství v lékárenské ...

Živá reportáž z akce
30.04.2009

PharmDr. Ján Valjan

Nevybírání regulačního po...

PharmDr. Ján Valjan
25.02.2009

Lucie Kolbabová

Student Exchange Programm...

Lucie Kolbabová
03.12.2012

Lukáš Dušek

Student Exchange Programm...

Lukáš Dušek
28.01.2013

PharmDr. Lubomír Chudoba

Reakce na akvizici Lékáre...

PharmDr. Lubomír Chudoba
16.08.2012

PharmDr. Lubomír Chudoba

Možnosti rozvinutí a využ...

PharmDr. Lubomír Chudoba
11.04.2012

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.